Nieuws

 

Pelgrimsreis naar Suriname en Peerke Donders

In samenwerking met het Huis voor de Pelgrim organiseren we in februari 2019 een 12-daagse pelgrimsreis naar Suriname en Peerke Donders.

Er is een informatiefolder beschikbaar.


25e Wandelgids van jubilerende uitgeverij TIC: PeerkePad

Wie de Camino naar Santiago de Compostela te lang en te ver vindt, heeft een goed alternatief: PeerkePad. Deze niet gemarkeerde route loopt van Wittem naar Tilburg en verbindt twee pelgrimsoorden met elkaar: die van de heilige Gerardus Majella in Wittem en van de zalig verklaarde missionaris Peerke Donders (Tilburg is zijn geboorteplaats). Deze pelgrimsweg heeft een totale lengte van 165 km. Men kan ook - met hier en daar een variant - van Tilburg naar Wittem wandelen. Zowel noordwaarts als zuidwaarts is de route verdeeld in zeven delen van 14 tot 30 km, zodat men een zevendaagse wandeltocht kan maken. Uiteraard kan men ook de tocht over méér dagen verdelen of PeerkePad in afzonderlijke dagtochten bewandelen. Er zijn aan de hand van dit boekje ook rondwandelingen mogelijk van 14 km tot 23 km door routes in beide richtingen te combineren; de heilige huisjes worden ook dan niet overgeslagen.

Bezinning, stilte, verbondenheid en genieten zijn de kernwoorden die bij deze gids passen. Dit PeerkePad is in eerste instantie bedoeld ter nagedachtenis aan de pater redemptorist Peerke Donders die zijn leven doorbracht onder verstoten melaatsen in Suriname. Door elke dag aandacht te geven aan een bepaald thema van de 'zeven werken van barmhartigheid' geeft men aan de tocht een pelgrimskarakter. Maar het zijn natuurlijk ook ronduit mooie wandelingen door de Geul- en Maasvallei en door prachtige natuurgebieden in Belgisch Limburg en de Brabantse Kempen.

De gids is voorzien van degelijke wandelkaarten, mooie foto's en bezinningsteksten die ter inspiratie kunnen dienen. Bovendien is er een grote lijst met overnachtingsmogelijkheden toegevoegd.

Klooster Wittem organiseert in samenwerking met de Stichting Petrus Donders jaarlijks een of meer voetreizen door de unieke landschappen van Limburg, België en Brabant. Van 17 tot en met 23 september gaan 17 mensen op 'PeerkePad' vanuit Tilburg naar Wittem. Na aankomst in Wittem wordt daar het boekje officieel ten doop gehouden.

De wandelgids verschijnt daarmee in de week dat Uitgeverij TIC zijn 20-jarig bestaansfeest viert. In die periode werden meer dan 300 boeken op de markt gebracht. Dit is titel 25 in de wandelreeks.

Titel: PeerkePad, Wittem - Tilburg

Ondertitel: Pelgrimeren met en zonder rondwandelingen
Auteur: Henk Erinkveld (eindredactie)
ISBN: 978-94-93048-00-3 - Prijs: 12,50

Het boekje is o.a. te bestellen bij de Kloosterboekwinkel Wittem.


Aanstaande wandelingen en fietstochten over het PeerkePad met een groep

Zevendaagse pelgrimswandeling naar Peerke Donders

Klooster Wittem organiseert regelmatig een groepswandeling over het PeerkePad.
Dat is een wandelroute van plm. 160 km vanuit Wittem, het Zuid-Limburgse bedevaartsoord van St.Gerardus Majella, naar het heiligdom van zijn ordesgenoot de zalige Petrus Donders in Tilburg-Noord.

De tocht gaat grotendeels via landwegen en bospaden door het Geul- en Maasdal en door de Belgische en Brabantse Kempen. De dagetappes zijn tussen 16 en 29 km lang en niet moeilijk voor redelijk geoefende wandelaars. Overnacht wordt er in hotels en een pelgrimshuis; en er is bagagevervoer geregeld.

De pelgrimswandeling staat onder leiding van pater Henk Erinkveld, rector van Klooster Wittem en een ervaren begeleider van pelgrimstochten. Bij hem is nadere informatie te verkrijgen via tel. 043-6018812 of per mail: h.erinkveld@redemptoristen.nl.

De eerste volgende groepswandeling van 17 tot en met 23 september 2018 is volgeboekt (klik hier voor meer informatie).

Sint Gerardus (1726-1755) was een Italiaanse broeder-redemptorist, die in het redemptoristenklooster Wittem (Zuid-Limburg) wordt vereerd. Zijn medebroeder Petrus Donders (1809-1887; in zijn geboortestad Tilburg ‘Peerke’ genoemd) woonde een groot deel van zijn leven onder verstoten melaatsen in Suriname.
Het pelgrimskarakter van de tocht komt tot uiting in af en toe een kort bezinningsmoment; soms wordt in stilte gewandeld. Onderweg wordt aandacht gegeven aan religieus en cultureel erfgoed dat men tegenkomt.

 


Wilt u op eigen gelegenheid op PeerkePad gaan?

De rijk geïllustreerde fiets- en wandelgids, die elders op deze site nader is beschreven, is verkrijgbaar in onze kloosterboekwinkel: tel. 043 450 2332 of: www.kloosterboekwinkelwittem.nl.


Reisverslag PeerkePad te voet 2014

 Waarom liep Ralf Bodelier, individualist, atheïst en stedeling het PeerkePad? Waarom deed hij mee aan deze collectieve pelgrimage, geleid door een pater? Waarom sjouwde hij in zeven dagen van het katholieke Wittem in Zuid-Limburg naar het multiculturele Tilburg Noord? Het was een vraag die hij zich stelde voor en tijdens de bedevaart en die hem nog steeds bezighoudt. Bodelier geeft vier voorlopige antwoorden. 

Lees hier zijn verhaal dat verscheen in het Tijdschrift Peerke Donders, [September 2014].

Verslag van fietstocht PeerkePad 2013

Op internet staat een verslag van de fietstocht Peerkepad 2013 in september. Zie hier.
 

Wandeling en Fietstocht PeerkePad met een groep in 2013

De groepswandeling over het PeerkePad, begin juni j.l., van Tilburg naar Wittem, is succesvol verlopen.  Het maximale aantal van 15 mensen deed mee.

Belangrijk bericht: Een drietal mensen die in juni j.l. helaas niet meer mee konden doen en op een wachtlijst kwamen te staan, hebben we beloofd als eersten op de hoogte te stellen van de tochten in 2014. Maar door een computerstoring zijn hun namen en adressen verloren geraakt. Hopelijk lezen ze dit bericht en melden zij zich opnieuw bij de begeleider van de voettochten: p. Henk Erinkveld tel 043 601 8812 of h.erinkveld@redemptoristen.nl  Met onze welgemeende excuses!

De vijfdaagse fietspelgrimage van 2 tot 6 september 2013 is ook geheel volgeboekt. Ook hier staan een aantal mensen op de wachtlijst. We zullen hen op de hoogte stellen van de volgende mogelijkheid om met anderen samen op PeerkePad te gaan.


Nieuwe routebeschrijving

In december 2011 is de tweede druk van de bijbehorende routebeschrijving uitgegeven. Hierin is naast de wandelroute ook een fietsroute opgenomen. Zie PeerkePad II - wandelen en fietsen. Deze is jnmiddels uitverkocht. Er wordt aan een vernieuwde uitgave gewerkt.


Reacties van wandelaars

Verder wil ik U complimenteren, met de overigens zéér goede beschrijving van de pelgrimstocht, waar wij bij het verkennen van de tocht reeds veel plezier aan hebben beleefd. Wim Weijters, PeerkePad-volger met de mountain-bike


Nieuwsarchief

In mei 2010 voltooide groep van 15 wandelaars het PeerkePad

Van 2 tot 8 mei 2010 was er gelegenheid deel te nemen aan een pelgrimswandeling in groepsverband over het PeerkePad, maar dan van Tilburg naar Wittem. Aan deze tocht deden 15 personen mee. De leiding was in handen van auteur Henk Erinkveld en Nan Paffen. Zij zorgden naast de organisatie en reisleiding ook voor bezinningsmomenten onderweg en een enkele excursie. Ondanks het wat sombere weer vonden de deelnemers het een verassend mooie tocht en inspirerende ervaring. 

Eerste groep wandelaars voltooit PeerkePad

Op woensdag 21 oktober verzamelden zich zo'n 80 mensen rondom het Peerke Dondersaltaar in de Gerarduskapel voor het startsein van de zevendaagse pelgrimstocht naar de geboorteplaats van de  redemptorist Petrus Donders die het grootste deel van zijn leven doorbracht onder de melaatsen in Suriname. Twintig van hen zouden de hele tocht van het PeerkePad meewandelen; onder hen naast de begeleiders Jelle Wind en Henk Erinkveld ook pater Andreas Krahnen. Bijna veertig anderen liepen de eerste wandeldag (tot Houthem/St.Gerlach) mee onder auspiciën van de SPV. Onder de andere aanwezigen  bevond zich burgemeester Bas van den Tillaar van Gulpen-Wittem. Uit handen van Henk Erinkveld ontving hij het eerste exemplaar van de pelgrimsgids ‘PeerkPad' die bij deze gelegenheid werd uitgegeven. De twee volgende exemplaren waren voor de twee mede-auteurs Jelle Wind en de Brabantse journalist en publicist Paul Spapens.

De groep van twintig pelgrims bestond vooral uit Brabanders en Limburgers; het klikte goed tussen deze deelnemers. Maar ook om andere redenen werd de pelgrimstocht een geslaagde onderneming: de prachtige omgeving van het Geul- en Maasdal en de Belgische en Brabantse Kempen, de prima overnachtingsgelegenheden (Houthem, Dilsen-Lanklaar, Bree, Valkenswaard, Biestheuvel, Abdij Koningshoeven), maar vooral het pelgrimskarakter van de tocht. Elke wandeldag had als thema een van de ‘zeven werken van barmhartigheid'. Bovendien waren er onderweg bijzondere ontmoetingen, zoals in de synagoge van Meerssen, het protestantse terpkerkje van Urmond, de woongemeenschap ‘Hooge Berkt'in Bergeijk en het Pelgrimshuis Kafarnaüm in Vessem. Een bijzonder moment was er op de voorlaatste dag bij een Mariakapel in de bossen bij Oirschot. Er was daar een vrouw die geëmotioneerd raakte toen ze hoorde dat wij onderweg waren naar ‘Peerke'; jarenlang was ze elke dinsdag naar het Peerke-heiligdom in Tilburg geweest samen met haar moeder. Ze woonde nu in Canada, maar was teruggeroepen omdat haar moeder was gestorven; morgen -feestdag van Peerke Donders- zou de uitvaart zijn. Uiteraard hebben we haar beloofd bij Peerke voor haar en haar moeder te bidden.

De slotdag, dinsdag 27 oktober, 200e geboortedag van Peerke, was ook heel bijzonder. In Abdij Koningshoeven ontving niet alleen de abt, maar ook de toen nog in functie zijnde burgemeester Ruud Vreeman een exemplaar van PeerkePad. Begeleid door zo'n 30 Tilburgers trokken de pelgrims vandaar door het stadscentrum , waar zich steeds meer mensen aansloten. Met ongeveer honderd mensen kwamen de wandelaars aan in het heiligdom van Peerke Donders in Tilburg-Noord, waar een afsluitende viering plaatsvond in de stampvolle kapel.

De pelgrims waren ook uitgenodigd bij de opening (door minister E.Hirsch Ballin) van het ernaast gelegen Peerke-Donderspaviljoen, museum van naastenliefde, waarin de zeven werken van  barmhartigheid op eigentijdse wijze worden verbeeld. Nu is ook duidelijk waarom deze ‘zeven werken' het thema waren van de pelgrimage!