Boekje PeerkePad 2

In de loop van de jaren veranderen verkeerssituaties. In dit document staan de belangrijkste wijzigingen, voor zover bij ons bekend.


Correcties, verhelderingen en suggesties in de routebeschrijving - boekje PeerkePad I

NB. De onderstaande wijzigingen gelden voor de eerste editie van het PeerkePad-boekje. Soms is de omschrijving niet meer actueel of onduidelijk. In dit document staan de belangrijkste wijzigingen, voor zover bij ons bekend.