Boekje PeerkePad 1

Correcties, verhelderingen en suggesties in de routebeschrijving - boekje PeerkePad I

NB. De onderstaande wijzigingen gelden voor de eerste editie van het PeerkePad-boekje. Soms is de omschrijving niet meer actueel of onduidelijk. Hieronder vindt u de correcties en verhelderingen.

Noordwaarts 1. Wittem - Meerssen

blz 20, 10e regel: ...en volgen de gele markeringen door weilanden tot...

blz 20, 6e regel van onderen. ...linksaf. Vóór een trafostation wandelen we rechtdoor, een grindpad op. Vervolgens...

blz 21, 5eeregel: de Graafstraat op (doodlopende weg). Aan het eind daarvan, bij een Y-splitsing...

blz 21, 2e regel van onderen: De bomen van het ‘bomenlaantje' zijn juist gekapt. Men gaat er nieuwe planten.

Noordwaarts 2. Meerssen - Lanklaar

blz 35, 12e regel: ...maken een bocht naar rechts en vervolgens...

Noordwaarts 3. Lanklaar - Bree

blz 49, 11e regel van onderen: ...en wandelen na 50 m op een kruising opnieuw naar links en volgen 600m. een breed bospad...

blz 49 onderaan. De laatste regels zijn wat verwarrend geformuleerd. Lees: ... één verharde weg, verlaten we deze spoedig: we gaan naar links langs de bosrand (en verlaten dus ook de rood-witte markering) Dit pad buigt meteen naar rechts af en blijft kronkelend door de bosrand gaan. We steken een zandweg over en uiteindelijk mondt het paadje uit op een karrenspoor, dat nog steeds de bosrand volgt. Dan zien we weer...

N.B.
De Volmolen is gesloten en stond medio 2017 te koop.

Informatie blz 53:

De informatie over de Sint-Martinuskerk heeft betrekking op de kerk van Beek, een wijk van Bree waar het PeerkePad langs komt.

De informatie helemaal onderaan gaat over de Driepaalhoeve (blz 48).   

Noordwaarts 4. Bree - Achelse Kluis

Na het uitkomen van het boekje is er een door de aanleg van een bruggetje een mooiere variant voor het traject Bree - Lozen gekomen, i.p.v. de route beschreven op pagina 56. Deze route is hier op te halen.

Noordwaarts 7. Vessem - Abdij Koningshoeven

blz. 88. De Kattenbergbrug langs het Wilhelminakanaal is afgesloten. We blijven aan de noordkant van het kanaallopen tot de brug bij Haghorst en blijven daar ook aan de noordkant van het kanaal.

Zuidwaarts 1. Peerke Donders Park - Abdij Koningshoeven

blz. 104: In regel 8 van de tweede alinea staat 'We passeren de kerk van het Goirke'. Deze kerk zijn we echter al op de Goirkestraat gepasseerd, vóór de we afslaan naar het Smidspad.

Zuidwaarts 2. Abdij Koningshoeven - Vessem

blz. 106. De Kattenbergbrug langs het Wilhelminakanaal is afgesloten. We blijven daarom bij de dubbele brug bij Haghorst aan de noordkant van het kanaal lopen tot voorbij de Beerze die we oversteken.

Zuidwaarts 4. Bergeijk - Achelse Kluis

blz 111, 11e regel van boven: Hier gaan we rechtsaf en bij een grote weg gekomen gaan we naar links.

Zuidwaarts 5. Achelse Kluis - Bree

Na het uitkomen van het boekje is er een door de aanleg van een bruggetje een mooiere variant voor het traject Lozen - Bree gekomen, i.p.v. de route beschreven op pagina 115. Deze route is hier op te halen.

Zuidwaarts 6. Bree - Lanklaar 

blz 116, 13e regel van onderen: Na een open plek verlaten we even de roodwitte markering en volgen wij...

blz 117: De informatie over de Driepaalhoeve staat op blz 53, onder de foto.

N.B.
De Volmolen is een pony-manege met gelegenheid om er wat te drinken. In de weekenden vanaf 09.00 uur open. 's Maandags gesloten; de anderen dagen open vanaf 12.00 uur (in de winter vanaf 16.00 uur).
De Pollismolen is onlangs verbouwd tot een restaurant/brasserie. 's Maandags (in de wintermaanden ook dinsdags) gesloten.

Zuidwaarts 8. Meerssen-Wittem

blz 124, 6e regel van boven: knotwilgenlaantje: zijn onlangs gekapt. Hier komen leilinden.